กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆ

วิธีเพิ่มแอดมิน youtube ง่ายๆ ผู้ดูแลหลายคนทั้งช่องบัญชีบุคคลและบัญชีแบรนด์

เจ้าของช่องจะสามารถเพิ่มแอดมิน youtube และลดแอดมิน youtube ได้แล้ว แบ่งเป็น 2 แบบคือ แบบแรกช่องประเภทบัญชีบุคคล แบบที่สองช่องประเภทบัญชีแบรนด์ นั้นยังสามารถลดบทบาทตัวเองออกจากการเป็นเจ้าของช่องยูทูปได้อีกด้วย แต่ก่อนที่จะสามารถทำการลดบทบาทตัวเองได้นั้น จะต้องเปลี่ยนบทบาทของบุคคลอื่นให้มาเป็นเจ้าของช่องแทนก่อน เพราะช่องของยูทูปจะขาดเจ้าของช่องไปไม่ได้ หลังจากที่เปลี่ยนบุคคลอื่นมาเป็นเจ้าของช่องแทนแล้วนั้นจึงสามารถลดบทบาทตัวเองได้ โดยวิธีการเปลี่ยนบทบาทนั้นก็สามารถทำตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดรูปแบบของช่องยูทูปเรานั้นจะต้องเป็นแบบแบรนด์หรือแบบบัญชีธุรกิจเท่านั้น หากยังคงเป็นแบบบุคคลหรือแบบ host อยู่นั้นจะต้องทำการเปลี่ยนก่อนโดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ youtube โดยสามารถอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจและทำตามได้อย่างง่าย เพราะมีการอธิบายที่เป็นลำดับขั้นตอนไว้อย่างละเอียด

วิธีเพิ่มผู้จัดการช่อง ประเภทบัญชีบุคคล

เพิ่มผู้จัดการช่อง

การเพิ่มผู้จัดการช่องประเภทบุคคล ให้ไปที่  ” ปรับแต่งช่อง

 

เพิ่มผู้ดูแลช่องยูทูป

การเพิ่มผู้จัดการช่องยูทูปกดปุ่ม “การตั้งค่า” แล้วเลือก “สิทธิ์” หลังจากนั้นกด “เชิญ

 

เพิ่มผู้จัดการ youtube

วิธีเพิ่มผู้จัดการ youtube channel ให้กรอก “email” ที่เราต้องการให้ช่วยจัดการช่อง แล้วเลือก “ผู้จัดการ

วิธีเพิ่มผู้จัดการช่อง ประเภทบัญชีแบรนด์

โดยผู้ที่เข้ามาดูแลช่องยูทูปแบบแบรนด์หรือแบบบัญชีธุรกิจนั้น จะเรียกว่า ผู้จัดการช่อง youtube หรือแอดมินประจำช่องยูทูป โดยหน้าที่ของผู้จัดการนั้น คือ สามารถแก้ไข ปรับแต่งข้อมูลภายในช่อง ช่วยดูแลระบบและสามารถอัพโหลดคลิปได้ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีและข้อที่แตกต่างระหว่างทั้ง  2 แบบคือ มีผู้จัดการช่องเข้ามาช่วยการทำงานของเจ้าของช่องและผู้จัดการช่องก็สามารถเข้ามาดูแลช่องยูทูปได้อย่างเต็มที่ การทำงานก็ไม่ซับซ้อนและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลดความยุ่งยากของการแชร์รหัสผ่านที่ต้องส่งให้ระหว่างเจ้าของช่องกับผู้จัดการช่อง โดยเจ้าของช่องนั้นสามารถทำการเพิ่มหรือลดแอดมินประจำช่องยูทูปได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยทั้งการเพิ่มและการลดสามารถทำได้ดังนี้

เพิ่มผู้ดูแล youtube

การเพิ่มผู้ดูแลยูทูป

  • การเพิ่มผู้จัดการช่องเข้ามาดูแลช่องยูทูปนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายเพียงแค่ ไปที่การตั้งค่า แล้วเลือกที่แถบ “เพิ่มหรือนำผู้จัดการออก” แล้วคลิกที่ปุ่มจัดการสิทธิ หลังจากนั้นใส่รหัสตามที่ระบบได้ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกไว้ แล้วคลิกเลือกเชิญผู้ใช้ใหม่แล้วป้อนอีเมลของบุคคลนั้น เพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้ว
  • การเปลี่ยนบทบาท ยกเลิกหรือนำผู้จัดการช่องออก โดยจุดประสงค์ในการลบนั้นอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆ อย่างไม่ต้องการให้บุคคลนี้ดูแลช่องยูทูปของเราอีกต่อไปหรือใช้สำหรับการซื้อขายช่องยูทูปแล้วต้องการที่จะโอนย้ายสิทธิในการดูแลช่องไปให้แก่บุคคลอื่น โดยสามารถทำได้อย่างง่ายคล้ายกับการเพิ่มผู้จัดการที่ได้กล่าวไปข้างต้น แต่ต่างกันเพียงแค่ หลังจากที่ใส่รหัสตามที่ส่งเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับระบบไว้แล้วนั้น จะเห็นรายชื่อของผู้จัดการช่อง ก็สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนบทบาท ยกเลิกหรือนำคนในบัญชีออกได้ เพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้ว
  • เพิ่มแอดมินยูทูบ

    การเพิ่มแอดมิน youtube

การดูแลช่องยูทูป

วิธีดูแลช่องยูทูป

add admin

how to add admin youtube

การทำช่องยูทูปในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสริมของหลายๆ คน และเติมโตจนดูแลไม่ไหว จึงมีบริการการ รับดูแลช่องยูทูป โดยรูปแบบของช่องในยูทูปนั้นมีอยู่ทั้งหมด 2 รูปแบบ คือแบบบุคคลหรือแบบ host ซึ่งจะมีเจ้าของที่ดูแลช่องยูทูปนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น และอีกแบบคือ แบบแบรนด์หรือแบบบัญชีธุรกิจ ซึ่งเป็นแบบที่เจ้าของช่องสามารถเลือกที่จะเพิ่มคนหรือผู้ดูแลที่เข้ามาช่วยดูแลช่องยูทูปเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มของบริษัทขนาดใหญ่ๆ มักจะเลือกใช้ช่องยูทูปรูปแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระอย่างหนึ่งไม่ให้งานไปหนักอยู่ที่เจ้าของช่องเพียงคนเดียว

รับดูแล Youtube

บริการรับดูแลยูทูป

 

yookung-เพื่อนสนใจให้ช่วยดูแลช่อง Youtube ติดต่อ Line @seoyoutube